SheCodes MeetUp 2024

Akce SheCodes MeetUp, která se konala v RICAIP Testbedu v Praze, stejně tak jako online, spojila ženy působící v oblastech AI, robotiky, ICT a technologií. Díky podpoře Roboprox zde zazněly inspirativní přednášky od několika významných žen, včetně Karly Štěpánové z ROBOPROX Fóra žen. Účastnice sdílely své příběhy a zkušenosti z oboru, což přispělo k živé diskuzi.

Program zahrnoval poutavé přednášky a panelové diskuze, které se zabývaly nejnovějšími trendy a výzvami v oblastech AI, robotiky, IT a obecně technologií. Účastnice měly příležitost navázat nové zajímavé kontakty, vyměňovat si nápady a spojit se s podobně smýšlejícími profesionálkami v oboru, což přispělo k živé a pospolité atmosféře.

Účastnice, ať už přímo na místě nebo online, se aktivně zapojily do diskuzí, sdílely své příběhy a přispěly k dialogu o diverzitě a inkluzi ve STEM oborech. Toto setkání zdůraznilo důležitost vytváření podpůrného a inkluzivního prostředí, ve kterém ženy mohou kariérně vzkvétat a výrazně přispívat k budoucnosti AI, robotiky, IT a technologií jako takových.

SheCodes MeetUp byl taktéž skvělým příkladem mezinárodní spolupráce, která byla v tomto případě možná díky kooperaci několika NoEs, jako jsou VISION, euROBIN a ELSA. Tato projektová síť je klíčová pro evropskou strategii vedení v oblastech AI, dat a robotiky, a zároveň podporuje propojení a synergii mezi předními výzkumnými komunitami. Celý event byl díky této spolupráci obohacen, zejména skrze příspěvky řečnic z těchto organizací, umožňující integraci různorodých perspektiv a odborných znalostí z celé Evropy.

Cíle SheCodes MeetUp

Cílem SheCodes MeetUp je podpořit osobní propojení mezi účastníky a vytvořit neformální a podporující prostředí, kde se ženy z různých STEM oborů mohou spojit, sdílet své zkušenosti a inspirovat se navzájem.

Naším hlavním cílem je zkoumat klíčové faktory, které pozitivně ovlivnily rozhodnutí studovat STEM obory či se již naplno věnovat kariéře v oblastech AI, robotiky, IT, technologií jako takových nebo třeba inovací. Také nás zajímají motivace, které přiměly ženy zůstat v těchto oborech.

Každá žena z těchto oborů tak může sdílet své osobní zkušenosti nebo své osvědčenépraktiky, které jsou implementovány v její domovské instituci nebo zemi. Prostřednictvím přímých interakcí usilujeme o posílení pozice účastnic v rámci jejich zaměření a rozšíření sítě žen ve STEM oborech po celé Evropě i mimo ni.