Cílem projektu ROBOPROX je vytvořit základnu pro růst nejmodernějšího výzkumu v oblasti robotiky a průmyslové výroby podporou excelentních výzkumných týmů v této oblasti, rozšiřováním současných znalostí, vytvářením originálních vynálezů, posilováním studijních programů partnerů projektu a využíváním národní a mezinárodní spolupráce a excelentního výzkumu.

Cílem je transformovat české a evropské podniky tak, aby poskytovaly flexibilnější, komplexnější, konkurenceschopnější a udržitelnější průmyslovou výrobu. Matematické modelování, přístupy založené na datech, simulace, optimalizační algoritmy a formální metody si v průmyslu získávají širokou oblibu. Je však zapotřebí vhodných nástrojů, protože chybí základní koncepty, propojitelné modely a vysoce výkonné algoritmy.

Tato potřeba otevírá jasnou příležitost pro projekt ROBOPROX vytvořit vynikající nové výzkumné prostředí pro vývoj a zavádění inovativních výzkumných přístupů v průmyslu.

Implementace hlavních výzkumných aktivit v rámci dvou výzkumných záměrů

Posílení vědecko-výzkumných kapacit zřízením a rozvojem špičkových výzkumných týmů

Navázání nové mezinárodní spolupráce

Posílení mezinárodní spolupráce výzkumných týmů ROBOPROX

Pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného pro realizaci výzkumných projektů

Podpoření mobility

Administrativní a finanční řízení projektů