Hlavní zaměření

ROBOPROX se zaměřuje zejména na vývoj nových algoritmů a optimalizačních metod pro pokročilou průmyslovou výrobu. Zahrnuje interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních struktur a povrchového inženýrství.

Financování

Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 milionu korun byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podporují v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

ROBOPROX is the only project supported under this call that focuses on research in the field of robotics and industrial informatics.

PARTNEŘI

Projekt je realizován v úzké spolupráci čtyř akademických partnerů.

Realizace projektu potrvá do poloviny roku 2028.