ROBOPROX Women Forum

Posilujeme postavení žen v robotice! Women Forum v rámci projektu ROBOPROX přispívá ke zvýšení podílu žen v týmech ROBOPROX a v robotice a dalších technických vědách obecně.

Hlavními aktivitami ROBOPROX Women Forum jsou:

  • Propagace projektu ROBOPROX a otevírání příležitostí pro výzkumnice a další mladé ženské talenty v České republice i v zahraničí.
  • Podpora nadějných mladých výzkumnic prostřednictvím financování a mentoringu.
  • Identifikace a řešení problémů, kterým ženy v robotice čelí skrze podporu otevřených diskusí, průzkumů, rozhovory, sdílení know-how a hledání způsobů, jak zlepšit podmínky pro ženy ve vědě.
  • Propojování výzkumnic v oblasti umělé inteligence a robotiky s cílem vytvořit silnou mezinárodní síť kontaktů.
  • Povzbuzování mladých dívek k tomu, aby se věnovaly kariéře v robotice prostřednictvím inspirativních ženských vzorů.
  • Integrace genderové diverzity v rámci týmů ROBOPROX a podněcování diskuzí o tématu genderu v robotice.

Financování dostupné pro mladé výzkumné pracovnice

S potěšením oznamujeme možnost financování pro mladé výzkumnice v oblasti robotiky v rámci projektu ROBOPROX. Zveme všechny nadšené mladé talentované ženy, aby se ucházely o naši finanční podporu a společně s námi pracovaly na svých výzkumných nápadech. Přihlaste se ještě dnes a proměňte své inovativní nápady ve realitu!

  • Podpora až 120 000 Kč na jeden vybraný projekt.
  • Žadatelkami by měly být studentky, které v současné době studují bakalářský nebo magisterský obor v oblasti technických věd (přihlásit se však mohou i další motivované ženy).
  • Projekty by měly spadat do oblasti působnosti ROBOPROXu a měly by trvat 3 až 6 měsíců (avšak i výjimky jsou možné).
  • Hledáme především nadšené talenty s touhou se angažovat.

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2024

Průzkumy

Cílem Women Forum, součásti projektu ROBOPROX, je mimo jiné prozkoumat současné robotické prostředí z pohledu žen, odhalit nedostatky v této oblasti a najít způsoby, jak do ní přinést více příležitostí právě pro ženské pracovnice.

Nový průzkum bude brzy spuštěn.

Seznamte se s naším týmem ROBOPROX

Rádi vítáme všechny ženy s touhou se angažovat, které se k nám chtějí připojit!