Martin Saska přednášel na PAAMS v rámci Salamanca Tech Summitu

Martin Saska nedávno vystoupil se svou plenární přednáškou na konferenci PAAMS (Mezinárodní konference o praktických aplikacích agentů a multi-agentních systémů). Akce, jež byla součástí Salamanca Tech Summit in Spain ve Španělsku, se zúčastnilo přibližně 500 účastníků z celého světa.

V rámci své prezentace Martin představil inovativní práci projektů ROBOPROX, iniciativy Aerostream a úspěchy skupiny Multi-Robot Systems (MRS). Jeho přednáška zdůraznila nejnovější pokroky a budoucí směry v těchto výzkumných oblastech, s důrazem na spolupráci a technologické průlomy dosažené týmem.

Sledujte nás pro další novinky a poznatky o našich projektech, jelikož nadále posouváme hranice robotiky, stejně jako spolupráce mezi člověkem a strojem.