KDYŽ SE MACHINE LEARNING SETKÁ S VÝBĚROVÝMI HYPER-HEURISTIKAMI

Objevte klíčové poznatky z nedávného online semináře, kde Ender Ozcan z University of Nottingham diskutoval o integraci strojového učení s hyper-heuristikami. Tato akce, podporovaná ROBOPROX a organizovaná Zdeňkem Hanzálkem, Michaelem Pinedem a Guohua Wanem, se zaměřila na nejnovější pokroky v optimalizačních technikách.

Jak Ozcan během online semináře vysvětlil, hyper-heuristiky jsou účinné vyhledávací metodologie, které využívají nízkoúrovňové heuristiky nebo heuristické komponenty k řešení výpočetně náročných optimalizačních problémů. Tento přístup zahrnuje dva hlavní typy hyper-heuristik – výběrové a generativní. Výběrové hyper-heuristiky zahrnují inteligentní volbu a aplikaci vhodné heuristiky na každém kroku vyhledávacího procesu, zatímco generativní hyper-heuristiky automatizují konstrukci heuristik nebo heuristických komponent během optimalizace.

Ozcanova prezentace poskytla stručný přehled těchto metodologií, zdůrazňující jejich roli při zvyšování výpočetní efektivity a kvality řešení napříč různými oblastmi. Prezentovány byly také ilustrativní případové studie, které demonstrovaly aplikaci technik strojového učení k autonomnímu návrhu efektivnějších výběrových hyper-heuristik.

Pro ty z Vás, kteří se chtějí více ponořit do tématu semináře, jsou doplňující informace k dispozici na této webové stránce. Záznam celého semináře pak najdete zde.