ROBOPROX TALKS: PROF. FRÉDÉRIC MESSINE z UNIVERSITY OF TOULOUSE, FRANCiE

Výzkumná oblast RA3 projektu ROBOPROX vedená Prof. Didier Henrionem, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, vás zve na seminář

Topological optimization in electromagnetism: the SIMP approach associated with the adjoint method
Topologická optimalizace v elektromagnetismu: přístup SIMP spojený s adjungovanou metodou

který bude prezentovat Prof. Frédéric Messine, Full Professor chez LAPLACE-ENSEEIHT, Toulouse-INP, University of Toulouse.

Abstrakt:
V této přednášce představím topologickou optimalizaci poměrně obecně: zajímavosti a obtíže. Dále budu hovořit o adjungovaných metodách v elektromagnetismu pro efektivní výpočty derivací. Tato tzv. adjungovaná metoda byla zavedena do mechaniky a přinesla efektivní výsledky pro konstrukční návrhy. Poté ukážu, jak lze tyto metody přenést do magnetostatiky za účelem návrhu družicových plazmových trysek a elektrických strojů.
In a third and final section, I will present some numerical results in 3D magnetostatics for the design of simple circuits including mechanical constraints.

Místo: Praha – Kampus ČVUT na Karlově náměstí
místnost K14, přízemí budovy E

Úterý 18. června 2024 | 14:00 – 15:00