Pražská technika: „ROBOPROX propojuje výzkum a vývoj robotiky napříč ČVUT“

Nejnovější jarní číslo univerzitního časopisu ČVUT „Pražská technika“, druhé v tomto roce, je věnováno především Fakultě strojní ČVUT – FS ČVUT. Kromě jiných novinek a aktualit z ČVUT je zde i obsáhlý přehled o projektu ROBOPROX. V tomto dvoustránkovém článku se dozvíte, jaké fakulty ČVUT a jejich výzkumné týmy se do projektu zapojily, jaká je jejich role a hlavní zaměření výzkumu.
Spojení s tématem FS ČVUT je přitom naprosto logické – moderní strojařina (a nejen to, jak se z článku dozvíte) má ve výzkumu a vývoji robotiky nezastupitelné místo.

Nenechte si ujít prezentaci toho, čím se projekt zabývá, ale hlavně, které týmy ze čtyř fakult a dvou ústavů ČVUT se na výzkumu ROBOPROX podílejí – tedy vedle týmů z VUT, VŠB-TUO a ZČU.